Contra Expertises

Onafhankelijke en ervaren derden, wanneer partijen niet tot zekerheid kunnen komen.

Contra Expertise

Onvoldoende deskundig uitgevoerde asbestinventarisaties en asbestsaneringen leveren voor de opdrachtgever en de direct betrokkenen verschillende risico’s op. Het kan de kans vergroten op blootstelling aan verhoogde concentraties asbest in de ademhalingslucht met alle gevaren voor de gezondheid van dien. Ook kan het aanmerkelijke vertragingen bij uw sloop– of renovatieprojecten opleveren, die gepaard gaan met verlies aan vertrouwen en extra kosten met zich mee kunnen brengen, die wellicht vermijdbaar konden zijn. 

Second-opinion
Daarnaast is het uiteraard belangrijk om verantwoordelijk met risicovolle situaties om te gaan. Dat voorkomt onbeheersbare onrust en beperkt de verwijtbaarheid in aansprakelijkheden. Een second-opinon is dan wenselijk of in (dreigende) conflictsituaties kan een contra-expertise helderheid geven. Een dergelijke ‘tegenonderzoek’ moet dan wel kunnen bogen op met namevakinhoudelijke deskundigheid en ervaring teneinde escalatieste voorkomen.

Objetief en professioneel
Wanneer partijen niet tot zekerheid kunnen komen, kunt u terug vallen op een onafhankelijke derde, die met een brede, jarenlange ervaring, u objectief en professioneel terzijde kan staan. Door onze bekendheid op dit terrein kunnen wij voor u in nauw overleg met zowel de betrokken partijen als het bevoegd gezag, de handhavers en controleurs tot realistische en werkbare oplossingen komen. Ingenieursbureau Newton B.V. is voor u daarbij de uitgelezen partij.

Meer informatie ontvangen?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek

Neem contact met ons op!