Directievoering

Directievoering

De directievoering vindt plaats in naam van de opdrachtgever. De directievoerder treedt op als de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever en fungeert onder andere als de voorzitter van de voortgangs-/ bouwvergadering. Hij stuurt vanaf de conceptfase de realisatie van het project aan en verzorgt de projectbegeleiding tot en met de oplevering. Directievoering omvat veel taken. Deze staan nauwkeurig omschreven in de Uniforme Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV).

Sloop-, renovatie- en asbestgerelateerde werkzaamheden
Directievoering en projectbegeleiding zijn bij Newton B.V. in vertrouwde handen. Met al ruim 25 jaar ervaring in grootschalige en complexe projecten van sloop-, renovatie- en asbestgerelateerde werkzaamheden kunnen wij u geheel ontzorgen. Wij kennen de sanerings-, sloop- en bouwwereld van binnenuit. De ervaren projectmanager bewaakt op pragmatische wijze de overeengekomen voortgang en kwaliteits- en veiligheidsborging van het project, inclusief de controle op de financiën en het meer- en minderwerk. Ook draagt hij er zorg voor dat alles binnen het gecontracteerde budget wordt uitgevoerd. Bij het bewaken van de voortgang, kwaliteit en het meer- en minderwerk speelt de directievoerder een actieve rol, zeker wanneer het gaat om ingewikkelde projecten met meerdere aannemers, die van elkaars voortgang afhankelijk zijn.

Toezichthouder
In een lichtere vorm kan Newton B.V. ook alleen als toezichthouder optreden. De praktische verantwoordelijkheid voor de projectbegeleiding blijft dan bij de opdrachtgever liggen, maar de periodieke controle op de overeengekomen voortgang en kwaliteits- en veiligheidsborging van het project is dan in handen van de toezichthouder.

Uw project in veilige handen
Ook deze dienstverleningen zijn bij Newton B.V. in veilige handen, net zoals asbestonderzoek, advies en deskundige aanbesteding, projectmanagement van saneringen en sloop.

Meer informatie ontvangen?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek

Neem contact met ons op!