Opstellen begrotingen

Opstellen begrotingen

Het opstellen van begrotingen voor een totaalproject vereist ruime ervaring en marktkennis om de juiste calculaties van de kosten te kunnen maken. De budgetraming die wordt opgesteld op basis van kengetallen en een globale kostenindicatie, kan daarbij het uitgangspunt vormen. De directiebegroting is onder andere in de bouwkunde een begroting, die in de bestekfase van een project wordt opgesteld en daarmee de financiële ‘ondergrond’ vormt voor de aanbestedingsfase. De directiebegroting is de tegenhanger van de inschrijf-begroting, die door de aannemer wordt opgesteld.

Deugdelijk inzicht in de begroting
Onze experts zijn in staat een nauwkeurige begroting op te stellen met daarin de benodigde hoeveelheden materiaal en materieel, de prijzen per eenheid en de direct met de uitvoering verband houdende kosten. Op deze manier wordt een deugdelijk inzicht verkregen en is de begroting compleet tot in detail uitgewerkt. Daarop kan dan het schrijven van bestekken en het samenstellen van het plan van aanpak volgen, die leiden tot de aanbesteding.

Uw project in veilige handen
Bij Newton B.V. is uw project in veilige handen en vormt zij de aangewezen partij voor asbestonderzoek, advies en deskundige aanbesteding, directievoering en projectmanagement van saneringen en sloop.

Meer informatie ontvangen?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek

Neem contact met ons op!