Kostenramingen

Kostenraming

Een “kostenraming” vormt in de voorbereidingsfase een voorlopige schatting van de mogelijke kosten voor bijvoorbeeld een beleidsmatige budgettering. Bij asbestverwijdering/-sanering worden de kosten geraamd op basis van de resultaten van de asbestinventarisatie. Een kostenraming kan vooraf gaan aan een definitieve begroting, mede op grond waarvan de aanbesteding kan starten. 

Goed onderbouwde kostenraming
Wel dient een kostenraming te voldoen aan de doelstelling om inzicht te krijgen in alle kostencomponenten, die binnen een sloop-/saneringsproject spelen. Door het verkeerd inschatten van de arbeidsgangen of het totaal vergeten van procesonderdelen kan er budgetoverschrijding plaatsvinden. Daarom is het nodig een kostenraming goed te onderbouwen.

Geen verrassingen
Onze deskundige adviseurs kennen de markt, wettelijke voorschriften, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van partijen. Door onze jarenlange marktervaring zijn wij op de hoogte van de (wettelijk) benodigde onderzoeksinspanning, de gebruikelijke en nieuwe technologieën op het gebied van asbestverwijdering/-sanering en de actuele prijsvoering van asbestsaneringsbedrijven. Hierdoor kunnen wij voor onze opdrachtgevers een overzichtelijke en zorgvuldige kostenraming opstellen, die geen verrassende verschillen met de werkelijkheid opleveren.

Uw project in veilige handen
Bij Newton B.V. is uw project in veilige handen en vormt zij de aangewezen partij voor asbestonderzoek, advies en deskundige aanbesteding, directievoering en projectmanagement van saneringen.

Meer informatie ontvangen?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek

Neem contact met ons op!