Sloopvoorbereiding

Sloopvoorbereiding

Of het nu gaat om een sloop-/renovatieproject, asbestgerelateerde activiteiten, of een bodemonderzoek, een totaalvoorbereiding, of een gefaseerde aanpak per onderdeel, alles is mogelijk. Het voorbereiden en/of begeleiden van zo’n project is bij Newton B.V. in veilige handen.

Fasen sloopvoorbereiding
Om de sloopvoorbereiding zover gereed te hebben dat het aanbestedingsproces kan beginnen, hebben wij als uw deskundige partner de volgende fasen doorlopen en gerealiseerd:

• Deskresearch (historisch onderzoek aan de hand van bouw-/verbouw-, renovatiebestekken, tekeningen, materiaalstaten, etc.);
• Asbestinventarisatie;
• Bodemonderzoek;
• Flora en fauna onderzoek;
• Groeninventarisatie;
• In kaart brengen van kabels en leidingen;
• Plan van Aanpak, Sloopbestek;
• Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) Uitvoeringsfase;
• Opstellen raming afkomende materialen;
• Opstellen kostenraming / begrotingen;
• Aanvraag vergunningen (onttrekkingsvergunning, sloopvergunning (melding), kapvergunning);
• (Ontwerp)Planning;
• Verrichten van meldingen aan het Bevoegd Gezag.

Na deze sloopvoorbereiding kunnen wij de aanbestedingsprocedure voor u begeleiden. In dat geval voeren wij de correspondentie met geselecteerde aannemers, verzorgen de inlichtingen, verrichten de aanwijzingen en stellen de nota’s van inlichtingen en wijzigingen op.

Van sloopmanagement tot oplevering
Ook de volgende stappen, zoals projectbegeleiding en directievoering zijn bij Newton B.V. in veilige handen. Wij verzorgen de communicatie en correspondentie tussen de opdrachtgever en aannemers, houden en notuleren de start-werk- en voortgangsvergaderingen, inventariseren en evalueren de knelpunten, houden regelmatig toezicht op de uitvoering en controleren de veiligheid en gemaakte afspraken. Kortom: het verzorgen van sloopmanagement tot en met de opleveringen aan toe.

Meer informatie ontvangen?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek

Neem contact met ons op!